Critical Care 141g

Produkten är slut i lager :(

Critical Care är en komplett spruta administrerad utfodringsformel för kaniner. Om din kanins brist på aptit är ett resultat av sjukdom, postoperativ återhämtning eller smärta, spelar Critical Care en viktig roll i patientens återhämtning. En nödvändighet för alla kaninägare.


Critical Care

Critical Care is a complete syringe administered feeding formula for rabbits. Whether your rabbit's lack of appetite is a result of illness, post surgical recovery or pain, Critical Care plays an important part in the patient's recovery. An essential for all rabbit owners.