Ängshö cookies

Produkten är slut i lager :(

Denna blandade hö innehåller över 20 olika typer av gräs och ätbara växter, däribland havregräs, fruktträdgårdgräs, dunigt alggräs, slättstångsänggräs, sammetgräs, mjukt kvastgräs, ängssyra, maskros, plantago,vildkervil, röd klöver och kråkvicker ... för att bara nämna några! De komprimerade kakorna har rensats från allt dam för att minska andningsdamm och kan matas fritt.
Förpackningsstorlek: 1 kg.


Meadow Hay cookies

This mixed meadow hay contains over 20 different types of grass and edible plants, including tall oat grass, orchard grass, downy alpine oat grass, smooth stalk meadow grass, velvet grass, soft broom grass, sorrel, dandelion, plantain, wild chervil, red clover and tufted vetch ... to name but a few! The compressed cookies have been dust extracted to reduce respiratory dust and can be fed freely.

Pack size: 1kg